Onze belangrijkste drijfveer is om mensen en organisaties beter te laten presteren en te inspireren tot vernieuwing.

Dit alles zodat:

  • mensen met ‘zin’ naar hun werk gaan en zich kunnen ontwikkelen en….
  • organisaties succesvol zijn in het realiseren van de gekozen bestemming en doelen.

Er zijn een drietal essentiële ‘domeinen’ c.q. werkterreinen waar we onze opdrachtgevers graag bij ondersteunen. Deze werkterreinen hebben we samengevat in een figuur. Voor het gemak hebben we dit ons ‘SOS-wiel’ genoemd.

  • Sturen! Een krachtige visie formuleren en het bedenken van een goede strategie om de bestemming en doelen van de organisatie te kunnen realiseren.
  • Organiseren! Het zo inrichten van je organisatie dat je meer resultaat haalt en minder ballast hebt van allerlei niet-effectieve systemen en procedures.
  • Samenwerken! Mensen optimaal met elkaar laten samenwerken door oude (niet-effectieve) patronen te doorbreken en te zorgen voor zichtbare vernieuwing van gedrag.

Wij denken dat als deze drie terreinen op orde zijn; dat mensen en organisaties dan beter gaan presteren.

Onze werkterreinen en diensten hebben we samengevat in onderstaande figuur (klik voor een vergroting).

Cohesium werkterreinen en producten - totaaloverzicht