Er zijn een drietal essentiële ‘domeinen’ of ‘werkterreinen’ waar we ons met onze activiteiten op richten. We noemen dit voor de overzichtelijkheid onze SOS-benadering.

Sturen! Bepalen van een krachtige visie en strategie.

Sturen: onze diensten

 

Organiseren! Organiseer je afdeling zo dat je meer resultaat haalt met minder ballast van allerlei niet-effectieve systemen en procedures.

Organiseren: onze diensten

 

Samenwerken! Doorbreek oude (niet-effectieve) patronen in je eigen persoonlijke ontwikkeling of in je team en zorg voor zichtbare gedragsverandering!

Samenwerken: onze diensten

 

Als dat op orde is; dan kunnen mensen en organisaties groeien. Samen met u willen we de organisatie waarin u werkt als het ware meer een ‘organiserend vermogen’ maken.

Onze werkterreinen en producten hebben we samengevat in onderstaande figuur.

Cohesium werkterreinen en producten - totaaloverzicht